Перелік спеціальностей і спеціалізацій

КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРСНОГО БАЛУ

Код спеціальності

Назва спеціальності

Національний мультипредметний тест

українська мова

математика

історія України

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НАФТИ І ГАЗУ

101

Екологія

0,3

0,35

0,35

103

Науки про Землю (Геологія нафти і газу)

0,35

0,4

0,25

144

Теплоенергетика

0,3

0,5

0,2

183

Технології захисту навколишнього середовища (Відновлювана теплоенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля)

0,3

0,5

0,2

183

Технології захисту навколишнього середовища

0,3

0,5

0,2

184

Гірництво (Буріння свердловин)

0,3

0,5

0,2

185

Нафтогазова інженерія та технології

0,3

0,5

0,2

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА

ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

191

Архітектура та містобудування

Творчий конкурс

192

Будівництво та цивільна інженерія

0,3

0,5

0,2

193

Геодезія та землеустрій

0,3

0,5

0,2

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА РОБОТОТЕХНІКИ

122*

Комп’ютерні науки

0,3

0,5

0,2

123*

Комп’ютерна інженерія

0,3

0,5

0,2

133

Галузеве машинобудування

0,3

0,5

0,2

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)

0,3

0,5

0,2

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Відновлювальна електроенергетика та енергопостачання електричного транспорту)

0,3

0,5

0,2

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Робототехніка та автоматизовані системи керування)

0,3

0,5

0,2

172

Телекомунікації та радіотехніка

0,3

0,5

0,2

274

Автомобільний транспорт

0,3

0,5

0,2

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

051*

Економіка ( Економічна кібернетика та аналітична економіка)

0,35

0,4

0,25

071*

Облік і оподаткування

0,35

0,4

0,25

072*

Фінанси, банківська справа та страхування 

0,35

0,4

0,25

072*

Фінанси, банківська справа та страхування

(ІТ - фінанси)

0,35

0,4

0,25

073*

Менеджмент

0,35

0,4

0,25

073*

Менеджмент (Логістика)

0,35

0,4

0,25

073*

Менеджмент (Менеджмент інформаційних технологій)

0,35

0,4

0,25

074*

Маркетинг

0,35

0,4

0,25

075*

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка бізнесу)

0,35

0,4

0,25

081*

Право

0,35

0,25

0,4

242*

Туризм

0,4

0,3

0,3

281*

Публічне управління та адміністрування

0,3

0,4

0,3

292*

Міжнародні економічні відносини

0,3

0,4

0,3

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

012

Дошкільна освіта

0,35

0,25

0,4

014

Середня освіта (Англійська мова і друга іноземна мова)

0,4

0,3

0,3

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Творчий конкурс

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

0,35

0,25

0,4

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна аналітика та PR- діяльність)

0,35

0,25

0,4

035*

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська), (Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова)

0,4

0,3

0,3

053*

Психологія (Практична психологія)

0,35

0,4

0,25

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

227*

Фізична терапія, ерготерапія

0,35

0,4

0,25

017

Фізична культура і спорт

Творчий конкурс

При вступі на місця державного замовлення абітурієнт надає мотиваційний лист та результати національного мультипредметного тесту

При вступі на навчання за контрактом абітурієнт надає лише мотиваційний лист (крім спеціальностей (*), на які подається НМТ)