Перелік спеціальностей і спеціалізацій

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для вступу до Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 2023 р.

Код

Назва спеціальності

Коефіцієнти

Обов’язкові

За вибором абітурієнта

українська мова

математика

історія України

іноземна мова

біологія

фізика

хімія

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НАФТИ І ГАЗУ

101

Екологія

0,3

0,35

0,35

0,3

0,4

0,35

0,4

103

Науки про Землю (Геологія нафти і газу)

0,35

0,4

0,25

0,3

0,35

0,4

0,4

144

Теплоенергетика

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

183

Технології захисту навколишнього середовища (Відновлювана теплоенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля)

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

184

Гірництво (Буріння свердловин)

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

185

Нафтогазова інженерія та технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

191

Архітектура та містобудування

творчий конкурс

192

Будівництво та цивільна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

193

Геодезія та землеустрій

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОБОТОТЕХНІКИ

122

Комп’ютерні науки

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

123

Комп’ютерна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

133

Галузеве машинобудування

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Відновлювальна електроенергетика та енергопостачання електричного транспорту)

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та          робототехніка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

172

Електронні комунікації та радіотехніка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

274

Автомобільний транспорт

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

051

Економіка ( Економічна кібернетика та аналітична економіка)

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

071

Облік і оподаткування

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ІТ - фінанси)

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

073

Менеджмент

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

073

Менеджмент (Логістика)

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

073

Менеджмент (Менеджмент інформаційних технологій)

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

075

Маркетинг

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

076

Підприємництво та торгівля (Економіка бізнесу)

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

081

Право

0,35

0,25

0,4

0,4

0,25

0,25

0,25

242

Туризм і рекреація

0,4

0,3

0,3

0,5

0,35

0,25

0,25

281

Публічне управління та адміністрування

0,3

0,4

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

292

Міжнародні економічні відносини

0,3

0,4

0,3

0,5

02

0,2

0,2

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

012

Дошкільна освіта

0,35

0,25

0,4

0,4

0,4

0,25

0,25

014

Середня освіта (Англійська мова і друга іноземна мова)

0,4

0,3

0,3

0,5

0,25

0,25

0,25

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

творчий конкурс

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

(Документознавство та інформаційна діяльність)

0,35

0,25

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

(Інформаційна аналітика та PR- діяльність)

0,35

0,25

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

035

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська), (Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова)

0,4

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

053

Психологія (Практична психологія)

0,35

0,4

0,25

0,25

0,4

0,2

0,2

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

227

Терапія та реабілітація

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,35

017

Фізична культура і спорт

творчий конкурс

024

Хореографія (танцювальні види спорту)

творчий конкурс