Правила прийому

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

Правила прийому до Національного університету імені Юрія Кондратюка в 2020 році та додатки

Перелік документів

Перелік документів для оформлення заяви щодо вступу до університету

документ що посвідчує особу;
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
3 поштові конверти з марками по Україні, конверти форматів А-4, А-5 та картонна папка-обкладинка.
Для вступу на декілька спеціальностей подають ксерокопії документів на кожен напрям окремо, що засвідчуються відповідальним секретарем відбіркової комісії або нотаріально.