Правила прийому

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році

Правила прийому до Національного університету імені Юрія Кондратюка в 2022 році та додатки

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2022 році

Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи:

  заяву на участь у конкурсному відбор;
  документа державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;
  документ, що посвідчує особу та громадянство;
  чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  для юнаків військовий квіток або приписне свідоцтво;
Оригінали документів для участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія Універитету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.